Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2301 Maaselkärankaisten kenttäkurssi 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Jukka Suhonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tuntemuskursseilla omaksuttua tietoa opitaan soveltamaan eri elinympäristöjen maaselkärankaislajiston tutkimiseen ja niiden runsauden arviointin.

Sisältö

Maasto- ja laboratorioharjoitukset. Maasto-osuus koostuu retkistä erilaisiin ympäristöihin, joissa kerätään tutkimusaineistot pääosin havainnoimalla. Myös pienen mittakaavan kokeiden tekemistä harjoitellaan. Laboratorio-osuus on havaintojen ja kerätyn aineiston käsittelyä ja raportointia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet