Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4515 Geofysiikka 3 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Timo Kilpeläinen vastaa järjestelyistä, opettaja on kuitenkin joku muu

Osaamistavoitteet

Oppilas oppii kurssilla geofysiikan perustiedot.

Sisältö

Kurssilla käsitellään pääasiassa sovellettua geofysiikkaa, kuten painovoimamittausten, magnetometrian, sähköisten tasa- ja vaihtovirtamenetelmien sekä radiometristen mittausten perusteita sekä geofysikaalisten mittaustulosten hyödyntämistä kallioperän kartoituksessa, malminetsinnässä, maaperäkartoituksessa, rakennus- ja hydrogeologiassa, maa- ja kallioperän rakenteen, kerrosten syvyyden, kaltevuuden sekä pohjaveden pinnan määrittelemisessä.

Toteutustavat

Opetus toteutetaan yhdessä ÅA:n kanssa.
Luennot, harjoitukset ja lopputentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuu lopputenttiin. Opintopisteet kirjataan hyväksytyn raportin palauttamisen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
GEOL4515 Geofysiikka
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies