Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN4815 Mineraaliseparointi ja -analysointi 3–5 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Markku Väisänen, Laboratorioinsinööri Sören Fröjdö

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius mineraalien separointiin ja siihen liittyviin työvaiheisiin (3 op). Laajempana suorituksena (5 op) kurssi sisältää lisäksi mineraalien analysointia esim. LA-ICP-MS-laitteistolla tai muiden tutkimusmenetelmien avulla.

Sisältö

Mineraalien separoinnin vaiheet harjoitustöinä, jatkomahdollisuus mineraalien analysointiin.

Toteutustavat

Ohjattuja ja omatoimisia mineraaliseparointitöitä, laboratorioanalyysejä. Yhteistyössä ÅA:n kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen ja raportointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nesse William D.. Introduction to Mineralogy. 1st edition. Oxford University

Press. Klein & Hurlbut, Jr.. Manual of Mineralogy. 21st edition. John Wiley & Sons. Kurssilla jaettava ohje- ja opetusmateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies