Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL0010 Ekskursio II 1–3 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Professorit, yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Oppilas oppii ekskursioilla kytkemään muilla kursseilla hankkimaansa teoreettista osaamista käytännön esimerkkeihin luonnossa.

Sisältö

Osallistuminen ainejärjestön tai muun koti- tai ulkomaisen geologian alalla toimivan tahon järjestämälle geologiselle ekskursiolle tai kenttäkurssille

Toteutustavat

Erilaisiin geologisiin kohteisiin tutustumista ja geologisia maastotutkimuksia. Ekskursio-/harjoitusraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies