Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN4809 Petrologian projektityökurssi 3 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Professori Olav Eklund, Yliopistonlehtori Markku Väisänen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoittena on, että opiskelija oppii omatoimisesti tunnistamaan petrologisia prosesseja mikroskoppisessa skaalassa.

Sisältö

Mineraalien ja kivilajien tutkiminen polarisaatiomikroskoopilla, kirjallisuustutkimuksen yhdistäminen petrografiseen tutkimukseen; edellisiin perustuva synteesi tutkittavan näytteen petrogenesiksestä, geokemian ja isotooppigeokemian aineistojen käyttö.

Toteutustavat

Hietutkimukset, tutkittaviin hieisiin liittyvää kirjallisuutta; raportointi, joka sisältää hiekuvia

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuu raporttiin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimusaineistokohtainen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies