Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN4519 Kaivoskurssi 2 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Timo Kilpeläinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kaivoskurssilla oppilas oppii kaivostyön perustehtäviä ja näkee sen, miten kaivos toimii.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan geologiseen tutkimukseen kaivoksissa ja louhoksissa, kaivoskartoitukseen, kaivoskarttojen laadintaan, suunnitteluun, arviointiin, louhintamenetelmiin ja niiden valintaan.

Toteutustavat

Luentoja 20 h ja käytännön kaivosharjoituksia 15 h sekä tutustumista erilaisiin töihin kaivoksessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintopisteet kirjataan hyväksytyn raportin palauttamisen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava opetusmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies