Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN4518 Malmimineralogia 4 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Prof. Krister Sundblad
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
GEOL1127 Ore geology

Osaamistavoitteet

Oppilas hankkii kurssilla hyvät taidot tutkia malmimineraaleja ja tiedot siitä, kuinka ne ovat muodostuneet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään malmimineraalien luokittelun ja fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien teoreettiset perusteet, tutkimusmenetelmät ja malmimikroskooppiset harjoitustyöt sekä erilaisten hyötymineraalien käyttöön liittyvät tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Luento-opetusta ja itseopiskelua kirjallisuutta apuna käyttäen. Itsenäistä ohut-ja pintahieiden tutkimista mikroskoopilla. Malmimineraalien tunnistustentti ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuu kirjalliseen kuulusteluun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Papunen, H.(2001): Malmimineralogiaa tai vastaava opettajan kanssa sovittu kirja.

Lisätietoja

Järjestetään joka toinen vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies