Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN3013 Geologinen 3D-mallinnus 3 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
FT Pietari Skyttä
Edeltävät opinnot
Geologian GIS- ja 3D-sovellukset

Osaamistavoitteet

Mallinnustaitojen kehittäminen mallinrakennuksesta mallinnukseen.

Sisältö

Rakenteiden restorointi, rakennekehityksen mallintaminen, vaihtoehtoisten mallien arviointi, mallinnustyökalujen laaja-alainen käyttö (esim, muodonmuutos vs. pintojen kaarevuus vs. rakosysteemit). Aineisto pääosin kallioperägeologista.

Toteutustavat

Harjoitus- ja projektityöt

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuen projektityön esittämiseen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aikana annettava opintomateriaali, oma aineisto (esim. graduaineisto)

Lisätietoja

Järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies