Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ÅA243017 Kemiska mönster i rinnande vatten 5 op
Vastuuhenkilö
Universitetslektor Peter Österholm (Åbo Akademi)

Osaamistavoitteet

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha färdigheter för miljöundersökningar av rinnande vatten, dvs. vatten (allt från små diken till stora floder) vilket inkluderar: Känna till allmänna begrepp och definitioner inom området; Vattenkemivariabler, och vad de används till; Kunna planera och utföra grundläggande provtagning; Kemiska analysers pålitlighet; Tolka och presentera hydrokemiskt data; Förstå hur geologin, markanvändningen, antropogena föroreningar samt hydrologiska och geokemiska processer orsakar olika kemiska mönster i vattendrag.

Sisältö

Miljöundersökningar av rinnande vatten

Toteutustavat

Föreläsningar (14h), Exkursion med provtagning och fältmätningar, Laboratoriearbete på egna prov, Tolkning och rapportering av eget och utdelat data (hemuppgifter), Presentation av eget arbete

Opetuskieli

ruotsi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
baseras på rapportering av hemuppgifter

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Föreläsningsmaterial och valda delar i facklitteraturen.

Lisätietoja

Arrangeras varannat år.

Vastuutaho: ÅA Geologi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies