Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6151 Geomorfologia (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jukka Käyhkö

Osaamistavoitteet

Ymmärretään maanpintaa muokkaavien endogeenisten ja eksogeenisten prosessien perusteet. Saadaan kokonaiskuva maapallon pinnanmuotojen eri tyypeistä ja niiden alueellisesta esiintymisestä sekä yleiskuva Suomen geomorfologiasta.

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavat aihepiirit niiden pinnanmuotoja muokkaavien vaikutusten näkökulmasta: maapallon synty ja rakenne, endogeeniset prosessit (laattatektoniikka, orogeeniset prosessit, vulkanismi, siirrokset, maanjäristykset), ulkosyntyiset eli eksogeeniset prosessit (rinne-, periglasiaali-, fluviaali-, glasiaali- ja eoliset prosessit). Yleiskuva Suomen geomorfologiasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holden, J. (ed.): An introduction to physical geography and the environment. Pearson Prentice Hall. 2008 (2nd ed.). ISBN 978-0-13-175304-4 (erikseen määriteltävin osin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies