Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6581 Maantiede kouluopetuksessa (v) 2 op

Osaamistavoitteet

Vahvistaa maantieteen aineenopettajaksi opiskelevien tieto- ja taitopohjaa opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluopetuksen antamiseksi maantieteen oppiaineessa.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin sekä tutkintonsa antamiin tieto- ja taitoperustaisiin valmiuksiin. Tämän analyysin pohjalta valitaan jakson opetussisällöt. Jaksolla tutustutaan myös maantieteen opetuksen ajankohtaisiin kehittämisprosesseihin ja pohditaan tulevaisuuden osaamistarpeita maantieteen alalla. Jakso tukee myös opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnittelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kurssi perustuu osallistujien aktiiviseen läsnäoloon ja kollektiiviseen oppimiseen. Osa opiskelusta tapahtuu verkkoympäristössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2 tai LuK3

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies