Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6341 Johdatus kehitystutkimukseen (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Niko Humalisto

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten kehitys ja alikehitys ilmenevät globaaleina ja alueellisina ilmiöinä. Hän tuntee keskeiset kehitysteoriat ja lähestymistavat ja ymmärtää näiden käytännön ilmentymiä alueellisen kehittyneisyyden ja kehittämisen näkökulmista.

Sisältö

Kehityksen merkitykset ja käsitteet, kehitysteoreettiset lähestymistavat, kehityksen käytännön ilmentymät ja toimijat, kehityksen alueelliset ulottuvuudet.

Toteutustavat

Kirjallisuus, itsenäinen työskentely, tehtävät Moodlessa

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 2-3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Willis, Katie (2005): Theories and Practices of Development

Potter, Robert et al. (2004): Geographies and Development

Power, Marcus (2003): Rethinking Development Geographies.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies