Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6730 Luonnonmaantieteen menetelmäkurssi (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Joni Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat luonnonmaantieteen keskeisiin käsitteisiin, perusmenetelmiin ja sovelluksiin. Opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan ilmakehän, maa- ja kallioperän, vesistön, eliömaailman sekä ihmisen toiminnan muodostamaa kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat mm. Suomen korkokuvan ominaisuudet ja synnyn kehitys, valuma-alueiden toiminta, ilmaston tunnuspiirteet, kivilajit ja niitä muodostavat päämineraalit sekä kasvillisuuden ja ympäristötekijöiden välinen suhde.

Toteutustavat

Luento-opetus, pienryhmäopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen omatoiminen työskentely ja kenttäretki.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, mineraali- ja kivilajitentti, harjoitustyötentti, harjoitustyöt, kenttäpäiväkirja ja kenttäretki.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlen kurssisivuston opetusmateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies