Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI4021 Hermoston rakenne ja toiminta 8–9 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Dosentti Pia Salo, Fysiologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Integroidun, usean oppiaineen yhteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat hermoston rakenteeseen ja toimintaan solutasosta käyttäytymistasolle terveessä elimistössä, sekä hermoston patofysiologian perusteisiin.

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija tietää hermoston ja aistinelinten rakenteet ja niiden toiminnan, hermoston kuvantamiseen ja sähköiseen tutkimukseen käytettävät perusmenetelmät, sekä ymmärtää hermosolun sähköisten ominaisuuksien ja synaptisen hermovälityksen perusteet, motorisen yksikön sähköisen toiminnan ja sen hermostollisen säätelyn, motorisen järjestelmän toiminnan, korkeampien aivotoimintojen perusteet ja yhteyden aivojen vaurioiden ja kliinisten oireiden välillä.

Sisältö

Hermoston makroskooppinen rakenne, synaptinen signaalin välitys, hermoston verenkierto ja likvorkierto, autonomisen hermoston toimintaperiaatteet, lihassolun toiminta, sensoriset ja motoriset järjestelmät, uni- ja vireystilan säätely, kognitiiviset toiminnat, muisti ja oppiminen hermosolun vauriomekanismit, aivojen rakenteen ja toiminnan vaurioiden kliininen ilmentyminen, aivojen kuvantaminen, EEG:n ja herätepotentiaalitutkimusten perusteet.

LL-tutkinnon 9op opetukseen sisältyy kertaus hermoston solutyypeistä webmikroskooppityönä. Tämä työ puuttuu HLL-tutkinnon 8op mukaisesta opintojakson sisällöstä, mutta HLL-tutkintoa suorittavien on mahdollista suorittaa tämä työ erillisenä, 1 op laajuisena valinnaisopintona.

Toteutustavat

Luennot ja potilasluento sekä ryhmätyöt.
Opintokokonaisuuden aikana ja lopuksi kerätään palaute TUTKEN ohjeistuksen mukaisesti. Palautteen tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Ryhmätöiden aloitustentti opintojakson ensimmäisellä viikolla.
Ryhmätyöt.
Itsearviointitentti.
WebMicroscope-tehtävä ja seminaari.
Lopputentti; tenttivaatimuksena on luennoilla ja ryhmätöissä esiintuodut asiat sekä pakolliset oppikirjat.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintokokonaisuuden loppuarvosana edellyttää ryhmätöiden ja kurssin lopputentin hyväksyttyä suorittamista. Lopputentti järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana ja se koostuu pienistä esseekysymyksistä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömonisteet

Pakolliset oppikirjat:

1. Barrett, Barman, Boitano, Brooks:Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition

2. Moore KL ja Dalley AF.: Clinically oriented Anatomy, 2006.

3. Crossman AR ja Neary D: Neuroanatomy, 3rd ed, 2005 (tai uudempi painos)

Suositeltavaa kirjallisuutta:

1. Purves D ym: Neuroscience, Sinauer, USA, 4th ed, 2008

2. Stevens A ja Lowe J: Human Histology, 2nd ed, 1997, kappaleet 6, 19.

3. Crossman AR ja Neary D: Neuroanatomy, 2nd ed, 2005 (tai uudempi painos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D3
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet