Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1024 Anatominen ruumiinavaus/soveltava anatomia 6 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Juha Peltonen, Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Anatominen ruumiinavaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää ja soveltaa aikaisemmilla opintojaksoilla hankittuja systemaattisen makroskooppisen anatomian tietoja ja taitoja. Tavoitteisiin pyritään multimediaopetuksen, anatomisten ruumiinavausten (dissektioiden) ja seminaarityöskentelyn avulla.

C1-C3 aikana (TLRT, SRT ja HRT) annetun anatomian opetuksen kertaus. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee osata luiden, lihasten ja nivelten systemaattinen anatomia, ääreishermoston, verisuoniston, sisäelinten ja sukupuolielinten perusrakenne ja tietää miten elinjärjestelmät toimivat. Edellisen perusteella opiskelijan tulee ymmärtää kliinisten ongelmien ratkaisun anatominen perusta.

Sisältö

Avauksissa tutkitaan ihmisruumiin rakenteiden koot, muodot, sijainnit ja suhteet naapurirakenteisiin alueittain sekä eräiden tutkimus- ja hoitomenetelmien topograafis-anatomiset perusteet. Ruumiinavaus merkitsee myös kuolleen kohtaamista.

C1-C3 aikana (TLRT, SRT ja HRT) annetun anatomian opetuksen kertaus. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee osata luiden, lihasten ja nivelten systemaattinen anatomia, ääreishermoston, verisuoniston, sisäelinten ja sukupuolielinten perusrakenne ja tietää miten elinjärjestelmät toimivat. Edellisen perusteella opiskelijan tulee ymmärtää kliinisten ongelmien ratkaisun anatominen perusta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opetus syyskuu-lokakuu

Toteutustavat

Opetuksen toteutustavat: Multimediaopetus, anatominen ruumiinavaus (dissektiot), seminaarityöskentely

Luennot (3 tuntia), kuoleman kohtaaminen keskusteluseminaari (2 tuntia), ohjattu ruumiinavaus yhdistettynä multimediaopetukseen (33 tuntia), seminaarit ja seminaarityöskentely (12 tuntia) ja omatoiminen opiskelu (100 tuntia).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Loppukuulustelu, joka sisältää väittämä- ja/tai tuottamistehtäviä. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppukuulustelu, joka sisältää väittämä- ja/tai tuottamistehtäviä. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Anatomian oppikirja Moore K.L ja Dalley A.F.: Clinically oriented Anatomy (6thEd.), 2009 tai (7thEd.), 2013.

- Anatomian kuvasto Sobotta (1 ja 2): Atlas of Human Anatomy, 14th Ed, 2006 tai uusin painos; Ryhmäkohtaisesti oppiaine lainaa Acland’s DVD Atlas of Human anatomy

- Oppimateriaalina käytetään kansainvälisiä kirjoja ja DVD-tallenteita, mikä mahdollistaa opiskelun myös englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet