Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1410 Tautioppi 13 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Ilmo Leivo, Patologia, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Sivuaineopiskelijoilta vaaditaan solu- ja kehitysbiologian kurssia vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Opiskelija oppii tuntemaan ja ymmärtämään tautiopin merkityksen lääketieteessä sekä tulkitsemaan patologin lausuntoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisimpien tautien ja tautikokonaisuuksien syntymekanismit, diagnostiikan, taudinkulun ja ennusteen.

Opiskelija tunnistaa mikroskooppinäytteissä keskeisimpiin tauteihin liittyvät solu- ja kudosmuutokset.

Opiskelija tuntee ja ymmärtää ruumiinavauksen merkityksen kliinisessä työssä.

Sisältö

Yleispatologia; yleiset periaatteet, joilla solumuutokset aiheuttavat tauteja.
Elinpatologia; eri elinten taudit ja niiden aiheuttamat muutokset kudoksissa.

Toteutustavat

- Hll-opiskelijoilla osa opetuksesta korvataan omalla eriytyvällä opetuksella, jonka vastuuhenkilönä toimii HLT Jaana Rautava.
- Tbiot-opiskelijoiden kurssiin ei sisälly obduktio-opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Normaalihistologian kertaustentti ennen kurssin alkua
Harjoitus-/ryhmätyöt; mikroskooppinäytteet
Harjoitus-/ryhmätyöt; obduktio-opetus
Potilastapausopetus / seminaari / verkkotehtävä
Tentit

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tautioppi/ välitentti (MEDI1411), Tautioppi/ mikroskooppinäytteet (MEDI1412), Tautioppi/ lopputentti (MEDI1413)

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opintokokonaisuus alkaa loppuvuodesta ja jatkuu joululoman jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Oppikirja/tenttikirja: Kumar, Abbas, Aster: Robbins Basic Pathology. Saunders Elsevier, 9. edition.

- Patologian mikroskooppiharjoitukset -moniste.
- Obduktiokurssi -moniste (ei tbiot- opiskelijoille).
- Virtuaalinäytemateriaali.

Oheismateriaaliksi:
- Mäkinen, Carpén, Kosma, Lehto, Paavonen, Stenbäck: Tautioppi. Duodecim.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet