Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0014 Opettajatuutorointi 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Outi Kortekangas-Savolainen, TUTKE

Osaamistavoitteet

Opettajatuutorointi liittyy kiinteänä osana Lääkäriksi kasvaminen opintopolkuun. Tavoitteena on:
- auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä ja antaa palautetta opintojen etenemisestä
- edistää vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien sekä moniammatillisen henkilökunnan välillä
- edistää opiskelijan ammatti-identiteetin hahmottumista ja asiantuntijuuteen kasvamiseen

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluu ryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia nimetyn opettajatuutorin kanssa. Näissä tapaamisissa käydään läpi opiskeluun ja oppimiseen liittyviä asioita ja keskustellaan lääkärin toimenkuvasta ja potilas-lääkäri-suhteesta. Johdantokurssista ja juonnekäynneistä tehtävä palaute ja opiskelijoiden itsearvioinnit kootaan yhteen portfolioon ja toimivat tuutoritapaamisten runkona. Opiskelijat ohjataan myös täyttämään ja päivittämään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), joka myös liitetään opiskelijan portfolioon. Lisäksi jaksoon sisältyy pienryhmäopetusta lääketieteellisestä etiikasta esimerkkitapausten pohjalta.

Toteutustavat

Pienryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia 8 tuntia
Luentoja 5 tuntia
Portfoliotyö: Kirjalliset itsearvioinnit, palaute-esseet
Opintosuunnitelmien (HOPS) tekoa ja päivitystä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja palaute-esseiden laatiminen. Oppimisen itsearviointi portfoliossa. HOPS:in laatiminen ja vuosittainen päivitys. Suoritusten merkintä tapahtuu toisen opiskeluvuoden keväällä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet