Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3005 Tieteenfilosofia ja tieteellinen menetelmä 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tieteellisen ajattelun perusteet, hyvä tieteellinen käytäntö ja maailmankuvan vaikutus tutkimusaiheiden ja -menetelmien valintaan ja tuloksiin.

Sisältö

Tieteen filosofian perustavat kysymykset. Logiikan alkeet, tieteellisen selittämisen ja päättelyn sekä teorianmuodostuksen ja tieteen ihanteiden perusteet. Tieteellisen ongelman syntytapa. Normaaliuden, kausaliteetin ja riskin käsitteet. Biolääketieteen, psykiatrian ja kansanterveystieteen tietoteoreettiset erot ja yhtäläisyydet.

Toteutustavat

Luentoja 12 tuntia. Useita luennoitsijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Miniesseen laatiminen oheiskirjallisuuden ja luentomateriaalin pohjalta luentojen päätyttyä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D4
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet