Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3002 Lääketieteen historia 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Dosentti Heikki Aho, Patologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Länsimaisen lääketieteen kehityksen pääpiirteet ja lääketieteen kehitys Suomessa.

Sisältö

Luennoilla keskitytään seuraaviin aihekokonaisuuksiin:
- Länsimaisen lääketieteen juuret ja antiikin humoraalipatologia
- Keskiajan lääketiede ja renessanssin ajan murros
- Valistuksen ajan lääketieteelliset edistysaskeleet
- Modernin lääketieteen synty 1800-luvulla
- Suomen lääketieteen kehityksen pääpiirteet
- Hammaslääketieteen historia
- Lasarettimuseo

Toteutustavat

Luentoja 14 tuntia. Vapaaehtoinen käynti Lasarettimuseossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Sisältyy klinikkakynnykseen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste Heikki Aho: ”Lääketieteen historia”

Lisätietoja

2. lukuvuoden syyslukukausi.
Suoritetaan opintojen prekliinisessä vaiheessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D3
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet