Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0112 Yleinen propedeutiikka, sisätautiopin alkukuulustelu 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Kaaja, Sisätautioppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedollinen pohja kliinisen lääketieteen opiskeluun.

Sisältö

Tenttikirja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ennen lukukauden alkua/alussa pidetään sisätautiopin peruskuulustelu 1 op joka tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen loppukuulusteluun osallistumista.
Tentti on mahdollista suorittaa ensimmäisen kerran C4 -lukukauden päätteeksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vauhkonen Ilkka, Holmström Peter et al: Sisätaudit. WSOY, 2009.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet