Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3012 Tiedonhaun opetus (tiedonhaun klinikka) 0–1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Informaatikko Leeni Lehtiö, Lääketieteellinen kirjasto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Hallitsee tiedonhaun prosessin ja kykenee löytämään ja arvioimaan tietoa terveystieteiden keskeisimmistä tieteellisistä tietokannoista.

Sisältö

Tiedonhaun klinikalla opiskelija perehtyy oman syventävän työn aiheensa Turun yliopiston kirjaston tarjoamiin tiedonhakumahdollisuuksiin. Klinikalla kerrataan tietokantojen käyttöä (mm. PubMed ja Web of Science) ja kirjaston tietoaineistoja (mm. e-lehdet ja e-kirjat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 2 t 0 t

Mikroluokka 2 h, Moodlessa oleva opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto ja omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tiedonhaun opetuksen osiot: kotimaiset (CD2) ja kansainväliset tietokannat (CD3) tulee olla suoritettuina ennen osallistumista Tiedonhaun klinikka-opetukseen, joka ei sisälly klinikkakynnykseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Lisätietoja

LL-tutkinnossa 1 op opintosuoritus kirjataan C3.
HLL-tutkinnossa 1 op opintosuoritus kirjataan D8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D6
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet