Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1323 Sisätautioppi - Gastroenterologia, Reumatologia, Nefrologia VT III 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Ylilääkäri, professori Markku Voutilainen (gastroenterologia); professori Markus Juonala (reumatologia); ylilääkäri Kaj Metsärinne (nefrologia)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kliinisen lääketieteen perusteet

Osaamistavoitteet

Gastroenterologia:
Antaa perustiedot yleisimmistä mahasuolikanavan
sairauksista, niiden diagnostiikasta ja hoidosta erityisesti terveyskeskuksen kannalta sekä tärkeimmistä erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvista sairauksista.

Osaamistavoitteet:
Saavuttaa perustaidot ruokatorven, mahalaukun ja suoliston sekä maksasairauksien ja imeytymishäiriöiden sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

Reumatologia:
opiskelija pystyy tunnistamaan tavallisimmat reumasairaudet ja ymmärtämään ne tilanteet, jolloin potilas on syytä viipymättä lähettää erikoissairaanhoitoon ja toisaalta hahmottamaan terveyskeskuksen tehtävän reumasairauksien hoidossa. Koulutuksessa korostetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa TuLE-sairauksien hoidossa.

Osaamistavoitteet:
osaa tunnistaa ja hoitaa tärkeimmät reumasairaudet ja ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako näiden sairauksien hoidossa.

Nefrologia:
Opiskelijalle annetaan systemaattinen yleiskuva kliinisestä nefrologiasta, keinomunuaishoidoista ja munuaisensiirrosta. Tärkeänä tavoitteena on
havainnollistaa eroavaisuudet akuutin ja kroonisen munuaisten vajaatoiminnan välillä, ja siten tehdä ymmärrettäväksi potilaiden jatkotutkimusohjelmat ja hoito.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa perustiedot tavallisimmista munuaissairauksista ja niiden hoidosta sekä keinomunuaishoidosta ja munuaisensiirrosta. Osaa tunnistaa kiireellistä nefrologista konsultaatiota vaativat munuaispotilaat, ja osaa hoitaa ja seurata muita nefrologisia potilaita perusterveydenhuollossa.

Sisältö

Gastroenterologia:
- ruokatorven sairaudet, erityisesti refluksitauti. Ruokatorven pH-rekisteröinti ja manometria
- G-I-kanavan immunopatologiaa ja serologiaa: autoimmuuni-gastriitti, keliakian immunopatogeneesi ja serologia, autoimmuunihepatiitti ja primaarinen biliaarinen kirroosi
- dyspepsia, ulkustauti, Helicobacter pylori
- imeytymishäiriöt: laktoosi, keliakia ja B12-vitamiinin puutos
- haavainen paksunsuolen tulehdus ja Crohnin tauti
- ripuli, ummetus ja ärtyvä suoli-oireyhtymä
- lääkkeiden käyttö maksasairauksien yhteydessä
- maksasairaudet sisältäen B-ja C-hepatiitin, virushepatiitit, alkoholimaksasairaudet,
- krooniset hepatiitit, maksakooman, maksansiirron ja kolestaattiset sairaudet
- akuutin vatsan ei-kirurgiset syyt
Opetusta on integroitu yhdessä mikrobiologian, kliinisen fysiologian, virologian, kliinisen farmakologian ja laboratoriolääketieteen kanssa.

Reumatologia:
Luento-opetuksena mm.
- nivelen tutkiminen, TuLE-sairauksien kansantaloudellinen merkitys nivelreuman ja nivelrikon patogeneesi, oireet, diagnoosi ja hoito sekä ortopedisen hoidon mahdollisuudet
- kuvantaminen reumasairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa
- kivun ja inflammaation mekanismit sekä keskeisten reumalääkkeiden vaikutusmekanismit
- reaktiivisen artriitin synty, diagnosointi, hoito ja ennuste. Purulentti artriitti, psoriasisartriitti, virusartriitit ja borrelioosi
- muita reumasairauksia kuten selkärankareuma ja Reiterin tauti
- autommuunisairauksia kuten systeeminen lupus erythematosus (SLE), skleroderma ja Sjögrenin syndrooma
- vaskuliitit, polymyalgia rheumatica, poly/dermatomyosiitti
- osteoporoosi reumasairauksissa sekä sen torjunta ja hoito
- työnjako reumatologin, ortopedin ja fysiatrin välillä

Demonstraatioihin sisältyy tuoreen tulehtuneen ja ns. vanhan destruoituneen nivelen tutkiminen sekä nivelpistosopetus.

Nefrologia:
Luento-opetuksena kliininen nefrologia systemaattisesti alkaen tärkeimmistä oireista ja löydöksistä sekä diagnostiikasta. muina teemoina glomerulonefriitit, tubulointerstitiaaliset nefriitit, yleissairauksiin liittyvät ja perinnölliset munuaissairaudet, munuaisten krooninen vajaatoiminta, keinomunuaishoito ja munuaisensiirto.

Toteutustavat

Gastroenterologia: luennot 26 tuntia, potilasluennot osastolla ja itsenäinen potilaiden tutkiminen osastolla.

Reumatologia: luennot 22 tuntia, potilaskierto reumasairauksien hoitoyksikössä ja nivelpistosdemonstraatio 2 tuntia.

Nefrologia: luennot 12 tuntia ja itsenäinen potilaiden tutkiminen osastolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Gastroenterologia: luennot ja luennoilla viitattu materiaali
  • Reumatologia: Luennot ja luennoilla viitattu materiaali, pienryhmäopetus
  • Nefrologia: Luennot ja luennoilla viitattu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet