Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1322 Sisätautioppi - Endokrinologia, Diabetes, Infektiosairaudet VT II 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Markus Juonala (endokrinologia, diabetes); ylilääkäri Jarmo Oksi (infektiosairaudet)

Osaamistavoitteet

Endokrinologia ja diabetologia: Tuntee tavallisimmat endokrinologiset sairaudet ja hallitsee diabeteksen diagnosoinnin, ehkäisyn ja hoidon pääperiaatteet.

Infektiotaudit: antaa mahdollisimman kattava tietopaketti aikuispotilaiden avohoidon infektioista mukaan lukien tuberkuloosi, kerrata tärkeimmät perustiedot bakteriologiasta, virologiasta ja mikrobilääkkeistä kliinisen työskentelyn alkuvaiheessa, antaa tietoisku siitä, milloin avohoitopotilaalla tulee epäillä vakavaa infektiota, hahmottaa opetuskiertojen potilaiden avulla toimintalinjoja erilaisissa avohoidon infektioissa.

Sisältö

Yleisendokrinologia:
- kilpirauhassairaudet: kilpirauhasen tutkiminen, hypotyreoosi, hypertyreoosi, tyreoidiitit, kilpirauhaskasvaimet
- hyperparatyreoosi, hypoparatyreoosi
- luun aineenvaihdunnan säätely, osteomalasia, osteoporoosi
- lisämunuaissairaudet, Cushingin syndrooma, hyperaldosteronismi, hypokortisolismi, Feokromosytooma, insidentaloomat
- dyslipidemiat
Diabetologia:
- määritelmä, jaottelu, oireet, epidemiologia
- patogeneesi ja tyypin 2 ehkäisy
- elinkomplikaatiot ja niiden ehkäisy ja hoito
- hoidon tavoitteet, ruokavaliohoito, liikunta
- peroraaliset lääkkeet, insuliinihoito
- verensokerin omamittaukset ja hoitotasapainon seuranta
- akuutit metaboliset komplikaatiot
- diabeetikon raskaus ja leikkaukset
- työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken

Infektiotaudit: Aikuispotilaiden avohoidon infektioiden ja tuberkuloosin perusluennot, joihin on integroitu mikrobiologian, radiologian ja kliinisen farmakologian
opetusta. Avohoidon infektioiden luennoilla käsitellään ylä- ja alahengitystieinfektioita, virtsatieinfektioita, gastroenteriittejä, iho- ja pehmyskudosinfektioita sekä vakavan infektion tunnistamista avohoidon vastaanotolla. Potilasluennot ovat infektio-osastolla ja Tyksin keuhkosairauksien osastolla erillisen pienryhmäharjoitusohjelman mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 41 t 0 t
Ryhmätyöskentely 4 t 0 t

Endokrinologian luennot 12 ja pienryhmäopetus 2 tuntia
Diabetologian luennot 12 tuntia + pienryhmäopetus 2 tuntia ja itsenäinen potilaiden tutkiminen osastolla. Pienryhmäopetuksissa käsitellään endokrinologian potilastapausia, diabeetikon pistosvälineet ja omaseuranta sekä opetellaan diabeetikon jalkaongelmien tutkimista.
Infektiotautien luennot 17 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Osatentti luentojakson jälkeen, jossa vaatimuksena luennot ja luennoilla viitattu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet