Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1321 Sisätautippi - Kardiovaskulaariset sairaudet, hematologia VT I 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Juhani Airaksinen (kardiologia); Professori Kari Remes (hematologia)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kliinisen lääketieteen perusteet -kurssi(C5)

Osaamistavoitteet

Kardiologia: oppia yleisimpien sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien epidemiologiaa, patogeneesia, oireet, löydökset, diagnostiikka ja hoitoperiaatteet.

Hematologia: oppia yleisimpien hematologisten sairauksien diagnostiikka, yleiset hoitoperiaatteet ja jatkohoito. Tärkeää on erottaa, mitkä hematologiset ongelmat voidaan hoitaa avoterveydenhuollossa ja mitkä pitää lähettää kiireellisesti erikoissairaanhoitoon.

Sisältö

Luento-opetus:
Kardiologia:
- sepelvaltimotauti
- sydäninfarkti
- sydämen vajaatoiminta
- verenpainetauti
- rytmi- ja johtumishäiriöt
- läppäviat
- tulehdukselliset sydänsairaudet
- laskimotromboosit
- keuhkoembolia
- perifeerinen valtimotauti
- sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet.
Opetusta on integroitu yhdessä kansanterveystieteen, kirurgian, diagnostisen radiologian, kliinisen fysiologian, kliinisen farmakologian ja yleislääketieteen kanssa. Demonstraatioissa annetaan pienryhmäopetusta mm. EKG:n otossa ja tulkinnassa, kliinisen rasituskokeen suorittamisessa sekä harjoitellaan sydänpotilaan tutkimista ja sydänäänten auskultaatiota. Lisäksi tutustutaan sydämen ultraäänitutkimukseen.

Hematologia:
- raudanpuuteanemia, pernisiöösi anemia, hemolyyttinen anemia, erytrosytoosi, trombosytoosi, trombosytopenia ja leukopenia
- malignit veritaudit; leukemiat ja plasmasolutaudit; niiden intensiivihoidot
- hemostaasi ja sen häiriöt, vuoto-tromboositaipumus ja verensiirtohoidot
- modernit diagnostiset menetelmät hematologian laboratoriossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 37 t 0 t

Kardiologia: EKG pienryhmät (2 kpl), potilasluennot ja itsenäinen potilaiden tutkiminen osastojaksolla.

Kliinisen hematologian potilasdemonstraatio 1½ tuntia
sekä potilasluennot ja itsenäinen potilaiden tutkiminen osastojaksolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kardiologia: Osatentti luentojakson jälkeen, jossa vaatimuksena luennot ja luennoilla viitattu materiaali. Kurssin lopussa on käytännön läheinen EKG-tentti. Hematologia: Osatentti luentojakson jälkeen, jossa vaatimuksena luennot ja luennoilla viitattu materiaali.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kardiologia: Luennot ja luennoilla viitattu materiaali.
Suositeltavaa oheislukemistoa:
Heikkilä Juhani, Kupari Markku, Airaksinen Juhani, Huikuri Heikki, Nieminen Markku S., Peuhkurinen Keijo: Kardiologia 2008. Duodecim.
Thaler, Malcolm S.:The Only EKG Book You`ll Ever Need 2002. Kustannus Duodecim Oy EKG -tietokannat. http://www.terveysportti.fi/dtk/ekg/koti

Hematologia:
Luennot ja luennoilla viitattu materiaali ja pienryhmäopetus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet