Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0127 Sisätautioppi - Potilasluennot ja osastotyöskentely 4 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Lukukausijohtaja kliininen opettaja Lassi Nelimarkka, Sisätautioppi, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
C6 -kurssin alussa on kliinisen lääketieteen perusteet- kurssi (C5) oltava suoritettu. Lukukauden aikana on kolme osatenttiä. Kaikki osatentit on suoritettava hyväksyttävästi ennen 7. lukukauden alkua. Kaikki osatentit vaikuttavat C6 sisätautien arvosanaan opintopistemäärän mukaisella painokertoimella.

Yleiskuvaus

Tämän osittain integroidun, usean oppiaineen yhteisen, mutta sisätautien johtaman opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet diagnosoida ja hoitaa keskeisimpiä sisätauteja kattaen kaikki seitsemän osa-aluetta. Opintokokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius ottaa potilaalta anamnestiset tiedot ja suorittaa kliininen tutkimus niin, että hän tältä pohjalta kykenee laatimaan asianmukaisen sairauskertomuksen ja siihen liittyvän tutkimussuunnitelman. Pyrkimyksenä on myös opettaa, missä tapauksissa lääkärin tulee lähettää potilas avohoidosta jatkotutkimuksiin tai sairaalahoitoon sekä antaa valmiuksia hoitaa sisätautiongelmia terveyskeskuksessa.

Sisältö

Luento-opetuksen ja demonstraatioiden lisäksi pidetään potilasluentoja eri sisätautiosastoilla yhteensä noin 30 tuntia. Suuri osa kliinisestä opiskelusta on itsenäistä potilaiden tutkimista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään opetuskierto kliinisen opettajan johdolla, jossa kandidaatti esittelee potilaan muulle ryhmälle. TYKS:n sisätautiosastojen lisäksi osa opiskelijoista on Satakunnan Keskussairaalassa, Vaasan keskussairaalassa, Turunmaan, Salon ja Loimaan sairaaloissa sekä Turun kaupunginsairaalassa. Ohjelmaan kuuluu opetuspoliklinikkajakso TYKS:ssä tai SatKS:ssa. Sairaalapäivystysharjoittelu tapahtuu TYKS:n/SatKs:n/ Vaasan keskussairaalan EA-pkl: lla 2 hengen ryhmissä jaksoittain yhteensä 20 tunnin ajan (1 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintokokonaisuuden arvosana on tutkintotodistuksen liitteessä. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositeltava englanninkielinen perusteos kurssikirjaksi:

Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine 8th rev edition (Elsevier Health Sciences 2010)

 

Opintojakso 1 (Kardiovaskulaarisairaudet): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali, pienryhmäopetus..

Suositeltavaa oheislukemistoa:
- Heikkilä Juhani, Kupari Markku, Airaksinen Juhani, Huikuri Heikki, Nieminen Markku S., Peuhkurinen Keijo: Kardiologia 2008. Duodecim.
- Thaler, Malcolm S.:The Only EKG Book You`ll Ever Need 2002. Kustannus Duodecim Oy: - EKG-tietokannat.http://www.terveysportti.fi/dtk/ekg/koti

Opintojakso 2 (Gastroenterologia): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali,

Opintojakso 3 (Endokrinologia): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali, pienryhmäopetus.

Suositeltavaa oheislukemistoa:
- Pirjo Ilanne-Parikka ym. Diabetes. Duodecim, 7., uudistettu painos, 2011.
- Välimäki Matti, Sane Timo, Dunkel Leo: Endokrinologia. Duodecim, 2009.

Opintojakso 4 (Reumatologia): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali, pienryhmäopetus, oppikirja:

- Martio Jukka, Karjalainen Anna, Kauppi Markku, Kukkarainen Marja Leena, Kyngäs Helvi: Reuma. Duodecim, 2007.

Opintojakso 5 (Infektiotaudit): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali, pienryhmäopetus,

- oppikirja Klaus Hedman, Terho Heikkinen, Pentti Huovinen, Asko Järvinen, Seppo Meri, Martti Vaara (toim): Infektiosairaudet – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 3. Duodecim, 2011.

Opintojakso 6 (Nefrologia): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali  

Suositeltavaa oheislukemistoa: Pasternack Amos (toim.): Nefrologia. Duodecim, 2012

Opintojakso 7 (Hematologia): Luennot ja luennoilla viitattu materiaali ja pienryhmäopetus

Lisätietoja

Sisätautiopin opetus jatkuu C11-lukukaudella, jolloin painotus on minisairaalatyöskentelyssä, opetuspoliklinikkaopetuksessa ja seminaarityyppisellä opiskelulla, jolloin käsitellään laajempia kokonaisuuksia keskeisistä teemoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet