Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0118 Vastaanottotapahtuma- ja vuorovaikutus sekä terveydenhuollon tietojärjestelmät 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jaana Franck, Yleislääketiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Selvittää opiskelijoille lääkärin suhtautumistapoja erityyppisiin potilaisiin
sekä kehittää ja analysoida vuorovaikutustaitoja lääkärin työssä. Perehdyttää perusterveydenhuollon
ja sairaaloiden sähköisiin potilastietojärjestelmiin käytännön jaksojen aikana.


Jakson jälkeen opiskelija omaa perustiedot vuorovaikutuksesta ja viestinnästä
lääkärin työssä sekä pystyy analysoimaan omia vuorovaikutustaitojaan ja vastaanottotapahtuman
toimivuutta vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Lisäksi opiskelija
tietää sähköisissä potilastietojärjestelmissä liikkumiseen liittyvät perussäännöt (tietosuoja
ym.) ja tuntee terveydenhuollon yleisimpien potilastietojärjestelmien käytön perusteet.

Sisältö

Vastaanottotapahtuma- ja
vuorovaikutus: vastaanottotilanteiden harjoitteleminen: Jokainen opiskelija antaa ja saa
palautetta omista vuorovaikutustaidoistaan. Havainnoidaan erilaisia vuorovaikutustilanteita
ja vastaanottotyylejä. Terveydenhuollon tietojärjestelmät: Opiskelija saa tarvittavat
perustiedot, jotta hän pystyy käyttämään yleisimpiä perusterveydenhuollon (Pegasos, Effica)
ja erikoissairaanhoidon (TYKS, aluesairaalat) sähköisiä potilastietojärjestelmiä.

Toteutustavat

Vv-opetus: Luennot 4 tuntia, seminaarit 2 tuntia, vastaanottotapahtuman harjoittelu, seuraaminen/havainnointi 3 tuntia, ATK-opetus: Luennot 2 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn. KLP:n loppukuulustelun yhteydessä on yksi kysymys vuorovaikutusosiosta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja pienryhmäopetuksessa käytettävä oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet