Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0114 Psykiatria I 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jarmo Hietala, Psykiatria, Kliininen laitos.

Yleiskuvaus

Opintojakso 3: Tutustua tavallisimpiin somaattisten sairauksien yhteydessä esiintyviin psykiatrisiin ongelmiin. Perehtyä potilaan psykiatrisen tutkimisen ja diagnostiikan perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakso 3: Jakson jälkeen opiskelija tuntee tavallisimmat somaattisten sairauksien yhteydessä esiintyvät psykiatriset ongelmat ja tuntee potilaan psykiatrisen tutkimuksen perusperiaatteet.

Sisältö

Opintojakso 3: Luennot: Johdantoluento, Potilaan psykiatrinen tutkiminen, Somaattiset sairaudet ja psyyke, Unihäiriöt, Krooninen kipu, Itsetuhoinen potilas, Onko potilaallani päihdeongelma, Väkivaltainen potilas
Ryhmäopetus: videoesitys potilaan psykiatrisesta haastattelusta.

Toteutustavat

Luennot 16 tuntia, pienryhmäopetus 2 tuntia, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Erillinen tentti, jossa vaatimuksena luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja oppikirja: Psykiatria, toim J.Lönnqvist, M.Heikkinen ym. Duodecim 9 uudistettu painos 2011, luvut 1, 2, 3, 16, 20, 23, ja 29

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet