Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1004 Laboratoriolääketiede 4 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Ilkka Mononen, Kliininen kemia, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa laboratoriolääketieteen (kliininen kemia ja hematologia) alalta ne tiedot, jotka aloitteleva terveyskeskuslääkäri ja sairaalalääkäri tarvitsevat.

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen opiskelijan edellytetään: hallitsevan laboratoriotutkimusten tarkoituksenmukaisen käytön periaatteet, hallitsevan tutkimustulosten tulkinnan periaatteet ja löydösten merkityksen terveen ja sairaan solun, elimen ja elimistön toiminnan kuvaajana ja tuntevan tavallisimpien vieritestien periaatteet ja käyttöönoton
vaatimat toimet.

Sisältö

Laboratorion toiminta ja tehtävät terveydenhuollossa. Laboratorion tietojärjestelmät.
Preanalyyttiset tekijät. Näytteenotto. Laboratoriotuloksen tulkinta. Hematologiset tutkimukset.
Verensiirtoihin liittyvät tutkimukset.
Munuaisten ja virtsateiden laboratoriotutkimukset.
Neste-, elektrolyytti- ja vetyionitasapainon tutkimukset. Kalsium- ja fosfaattitasapainon tutkimukset.
Proteiinitutkimukset.
Maksan toiminnan tutkiminen.
Rasva-aineenvaihdunnan laboratoriotutkimukset.
Endokrinologiset laboratoriotutkimukset.
Kudosvaurioiden laboratoriotutkimukset.
Vieritestit ja niiden käyttö terveydenhuollossa.
Kasvainmerkkiaineet.
Kromosomi- ja DNA-diagnostiikka laboratoriolääketieteessä.

Toteutustavat

Luennot 30 tuntia.
Harjoitustyöt 7 tuntia.
Näytteenoton käytännön harjoittelu 3 tuntia.
Potilastapausryhmätyöt 8 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Laboratoriolääketieteen loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Tenttivaatimuksena on luennoilla ja harjoitustöissä opetetut asiat sekä vaaditut oppikirjat. Loppukuulusteluun osallistumisen ja loppuarvosanan saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on osallistunut verinäytteenoton harjoitteluun sekä kaikkiin ryhmä- ja harjoitustöihin. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vilpo ja Niemelä (toim.) Laboratoriolääketiede -kliininen kemia ja hematologia, Kandidaattikustannus Oy, viim. painos 2010 s.1-245, 301-361.

Juhani Vilpo (toim.) Ilmari Palvan Veritaudit, Medivil 2010

Lisäksi harjoitustöiden ja luentojen yhteydessä jaettu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet