Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0101 Mikrobit ja ihminen 12 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jaana Vuopio ja professori Marko Salmi, Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia. Professori Ilkka Julkunen, Virusoppi.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan lääkärin työn kannalta tärkeimmät bakteerit, virukset, sienet ja parasiitit, niiden tautiassosiaatiot sekä niiden aiheuttamien tautien patogeneesi ja tunnistaminen. Ymmärtää immuunijärjestelmän toiminta pääpiirteissään ja sen merkitys puolustautumisessa mikrobeja vastaan. Ymmärtää mikrobien ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen merkitys immuunijärjestelmän toiminnalle ja ihmisen terveydelle.

Oppijakson jälkeen opiskelija
- tietää mikrobien luokittelun, rakenteen ja lisääntymisen
- tietää mikrobien aiheuttamat taudit ja niiden esiintymisen, leviämisen, patogeneesin, ehkäisyn (esim. rokotuksin) ja seurannan
- osaa mikrobiologisen diagnostiikan periaatteet ja ymmärtää diagnostiikan menetelmät
- osaa kliinisesti tärkeimmät mikrobilääkkeet ja niiden mikrobiologisen kirjon sekä ymmärtää mikrobilääkeresistenssin mekanismit
- osaa immuunipuolustuksen toimintaperiaatteet
- ymmärtää synnynnäisen ja hankitun immuunivasteen keskeisimmät mekanismit ja osaa selittää tulehdusreaktion syntyyn ja kehittymiseen liittyvät keskeiset tapahtumat
- tietää valkosolujen alaluokat, niiden soluliikenteen ja tehtävät immuunivasteessa, ja osaa immuunivasteen tärkeimmät välittäjäaineet
- ymmärtää immuunivälitteisten sairauksien kuten autoimmuunitautien ja allergioiden patogeneesin ja hallitsee pääpiirteissään immuunipuolustuksen terapeuttisen manipuloinnin periaatteet
- ymmärtää ihmisen normaalin mikrobiston merkityksen ja bakteerien sekä virusten lääketieteelliset käyttömahdollisuudet

Sisältö

- Yleisimpien infektiotautien aiheuttajat, diagnostiikka ja epidemiologia
- Infektiotautien ehkäisy, mikrobilääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit
- Immunologiset mekanismit ja niiden merkitys terveydelle
- Autoimmuunitaudit ja immuunipuutostilat immuunijärjestelmän sairauksina
- Bakteriologisten ja virologisten laboratoriotekniikoiden suoritus, tulkinta ja kliininen merkitys
- Normaalin mikrobiston merkitys, mikrobien lääketieteellinen käyttö

Toteutustavat

Opintokokonaisuus käsittää luennot, ryhmäopiskelun tapauslähtöisen opetusmenetelmän (TaLO) mukaisesti sekä laboratorioharjoitukset ja omatoimista opiskelua.
Tapauslähtöiseen opetusmenetelmään liittyvät istunnot ja tilaisuudet sekä laboratorioharjoitukset ovat pakollista opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssilla järjestetään kaksi kuulustelua. Luentojakson jälkeen järjestetään välitentti, jonka suorittaminen hyväksyttävästi on edellytys laboratorioharjoitusten suorittamiseen sekä lopputenttiin osallistumiselle. Lopputentti on pääasiassa esseemuotoinen.

Kuulustelijat:
bakteriologian, virologian ja immunologian professorit sekä kliiniset opettajat. Kurssin lopussa on yksityiskohtainen evaluaatio (palautearviointi). Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella ja on yksi tutkintotodistuksen arvosanoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, osat 1-3, 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, 2010 ja 2011.

Immunologian osalta vaihtoehtoisesti: Abbas A., Lichtman A.: Basic Immunology. 3. edition. Saunders Elsevier, 2011

Laboratorioharjoitusmonisteet

Tapauslähtöisen opiskelun materiaalista tiedotetaan jakson alkaessa.


 

Lisätietoja

Opintokokonaisuudessa käsitellään kansainvälisen liikkuvuuden ja matkailun mikrobiologisia kysymyksiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet