Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0016 Johdanto yliopisto-opiskeluun ja kliiniseen lääketieteeseen 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Outi Kortekangas-Savolainen, TUTKE

Yleiskuvaus

- Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelu- ja tiedeyhteisönä
- terveydenhuollon organisaatioon Suomessa
- opiskelutekniikkaan ja yliopisto-opetuksen työmuotoihin
- kollegiaalisuuteen ja eettisiin periaatteisiin terveydenhuollossa
- opiskelijaterveydenhuoltoon, liikuntamahdollisuuksiin, opiskelijajärjestöjen toimintaan ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon
- kliinisen lääketieteen perusteisiin

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii orientoitumaan tiedeyhteisössä ja saa hyvät valmiudet opiskeluun
- saa alustavan käsityksen lääketieteen opinnoista ja
- lääkärin ammattikuvasta
- saa alustavan käsityksen lääkärintoimen eettisistä perusteista saa alustavan
käsityksen koulutuksen laadusta ja laadunvarmistuksesta
- saa alustavan käsityksen yleisimpien kansantautien
- kliinisistä perusteista

Sisältö

LL-tutkinto, Turun yliopisto, korkeakoululaitos. Koulutuksen laatu. Opiskelutekniikat, opetusmenetelmät, opintososiaaliset kysymykset. Ammattikuva, lääkärintyön etiikka ja terveydenhuollon eettiset periaatteet, vaitiolovelvollisuus, kollegiaalisuus. Suomen terveydenhuollon organisaatio ja lainsäädäntö: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito,
mielenterveyshuolto, sosiaalitoimi, terveydenhuollon rahoitus, terveydenhuollon ammattiryhmät. Yleisimpien kansantautien esiintyvyys sekä niiden diagnosoinnin, hoidon ja ennaltaehkäisyn pääperiaatteet. Anatomian perusteiden esittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja reflektoivan palaute-esseen laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet