Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1001 Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jaana Franck, Yleislääketiede

Osaamistavoitteet

- tutustuminen lääkärin työhön perusterveydenhuollossa sekä terveyskeskuksen toimintaan
- lääkärin työn havainnoiminen sekä potilaan että lääkärin näkökulmasta
- vuorovaikutustaitojen perussääntöjen oppiminen
- anatomisten rakenteiden tutkimisen käytännön harjoittelu

Sisältö

Jakso (C1) on osa yleislääketieteen opetusta ja sisältää terveyskeskuskäyntejä, oppimispäiväkirjojen kirjoittamista ja seminaareja. Seminaareissa käsitellään omia tapausselostuksia sekä annettuja potilastapauksia ongelmalähtöisen oppimisen keinoin.
Jokainen opiskelija saa kaksi ohjaavaa opettajaa: lääkärin Varsinais-Suomen ja Satakunnan terveyskeskuksesta (juonneopettaja) ja tuutorin yleislääketieteen yksiköstä (yhdysopettaja). Nämä opettajat avustavat ja ohjaavat opiskelijoita annettujen tehtävien suorittamisessa.

Toteutustavat

Luento 1 t
Seminaarit 5 t
Käynnit juonneterveyskeskuksissa 18 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Annettujen seminaaritehtävien hyväksytty suorittaminen ja juonnepäiväkirjojen kirjoittaminen. Kaikki suoritukset arvioidaan osana yleislääketieteen loppuarvosanaa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Lisätietoja

Terveyskeskuskäynnit on hajautettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet