Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0700 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 11 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina.
Opiskelijan tulee osata/ymmärtää
1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja lääkärin ammattia varten,
2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle,
3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena.

Sisältö

1) Proteiinit: aminohappojen ja proteiinien synteesi ja hajotus, entsyymien toiminta, hemoproteiinit, hengitysketju
2) Hiilihydraatit: biosynteesi, energia-aineenvaihdunta, glykoproteiinit
3) Lipidit: synteesi ja aineenvaihdunta, kompleksit lipidit, kolesteroli, solukalvo
4) Ravinnon ja liikunnan biokemiaa: vitamiinit, hivenaineet, etanoli, elimistön puskurijärjestelmät, metabolian integraatio
5) Molekyylilääketiede: veren hyytyminen, signalointi, vasta-aineet, geeniterapia, epigenetiikka, omiikat, henkilökohtainen lääketiede

Toteutustavat

Luennot 110 tuntia, harjoitustyöt ja pienryhmäopetus LL-opiskelijoille 27 tuntia ja HLL-opiskelijoille 21 tuntia. Harjoitustyöt, niihin valmistavat luennot ja ryhmätyö ovat pakollista opetusta. Osa LL-opiskelijoiden molekyylilääketieteen opetuksesta (2-4 h) annetaan integroituna myöhempiin opintokokonaisuuksiin.
Oppimateriaali
Luennot, harjoitustyömoniste sekä oppikirja: Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry, Lippincott, Williams & Wilkins, 4 th ed 2008 (tai uudempi) tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot.

Vaadittavat opintosuoritukset

MEDI0701 Luentotentti A, 3 op
MEDI0702 Luentotentti B, 3 op
MEDI0703 Lopputentti, 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet