Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1056 Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Pia Salo, Sydäntutkimuskeskus

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle anatomian, fysiologian ja lääketieteellisen fysiikan tietämyksen valossa integroitu käsitys kyseisten elinten rakenteesta ja toiminnasta. Perehdyttää opiskelijat pelastus- ja ensiapupalveluun sekä toimintaan onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksissa, aivovammojen patofysiologiaan erityisesti huomioiden interaktio hermoston ja verenkierron ja hengityksen välillä.
Ymmärtää ylä- ja alahengitysteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä toiminnan säätelymekanismit, ymmärtää kaasujen diffuusion ja siirtymisen kudoksiin, ymmärtää sydämen ja verisuonten rakenteet ja toimintaperiaatteet ja toiminnan säätelymekanismit, tuntee sydämen ja keuhkojen tutkimusmenetelmät, ymmärtää rintaontelon ja välikarsinan rakenteet ja niihin liittyvien elintoimintojen erityispiirteet, ymmärtää verenpaineen säätelyyn osallistuvat mekanismit ja osaa verenpaineen tutkimisen. Kurssin käytyään opiskelija osaa munuaisten rakenteen ja toimintaperiaatteet sekä nestetasapainon säätelyjärjestelmät, tietää munuaisten makroskooppisen ja mikroskooppisen anatomian, nesteen ja ionien kulun munuaisten eri osissa ja ionitasapainon säätelyn, sekä ymmärtää munuaisten toimintatavan, happo-emästaseen, ja elektrolyyttien ja nestetasapainon säätelymekanismit.
Kykenee toimimaan rauhallisesti ja päämäärätietoisesti sekä yksin että yhdessä, kun joutuu hätätilanteeseen sairaalan ulkopuolella. Osaa tehdä hätäilmoituksen ja ymmärtää, minkälaisen toiminnan se laukaisee.

Sisältö

Verenkierto- ja hengityselimistön rakenne ja toiminta. Näiden toiminnassa ilmenevät elämää uhkaavat häiriöt ensiavun ja aivovammojen näkökulmasta. Munuaisten rakenne ja toiminta, nestetasapainon säätely.

Toteutustavat

Luento- ja ryhmätyöopetus, itsenäinen työskentely.
Rastiopetus, pienryhmät ja case/seminaari –menetelmä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Loppukuulustelu ja osallistuminen ryhmätyöopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Barrett, Barman, Boitano, Brooks: Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition

- Moore K.L ja Dalley A.F.: Clinically oriented Anatomy (6th Ed.)., 2009 tai (7th Ed.), 2013,

- Sobotta (1 ja 2): Atlas of Human Anatomy, (14th Ed.)

- Harjoitustyömonisteet

Lisätietoja

Oppimateriaali on pääosin englanniksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D2
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet