Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1053 Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Endokrinologia 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Nafis Rahman, Fysiologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Oppia endokriinisten järjestelmien toiminta.

Kurssin käytyään opiskelija osaa hormonit: niiden tuotannon, vaikutukset, vaikutusmekanismit, reseptorit ja säätelyn, tietää endokrinologisten tutkimusten perusperiaatteet, hormonireseptorien toimintatavat ja hormonien liittymisen muihin säätelyjärjestelmiin, sekä ymmärtää endokriiniset palautejärjestelmät ja endokriinisten sairauksien fysiologiset seuraukset.

Sisältö

Hormonien tuotanto ja vaikutusmekanismit, endokriinisten järjestelmien säätely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Verkkotyöskentely 10t, omatoimista opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barrett, Barman, Boitano, Brooks: Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition

Lisätietoja

Osa luennoista englanninkielisiä, oppimateriaali osin englanniksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D2
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet