Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1052 Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Ruoansulatus ja ravitsemus 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle käsitys ruoansulatuselinten rakenteesta ja toiminnasta sekä ravitsemustieteen perusteista.

Kurssin käytyään opiskelija osaa ravitsemusohjauksen perusteet, tietää ruoansulatuselinten rakenteet ja toimintaperiaatteet, toiminnan säätelymekanismit ja ravintofysiologian perusteet, sekä ymmärtää ravinnon, ihmisen elimistön fysiologisen toiminnan ja terveyden väliset yhteydet.

Sisältö

Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta, ravintofysiologian perusteet,ravinnontarve ja ravitsemussuositukset, ravinnon saannin selvittäminen sekä terveen ihmisen ravitsemuksen ja ravitsemusohjauksen keskeiset ja ajankohtaiset haasteet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt. Ruokapäiväkirjaharjoitus tehdään (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Luentoja 48 tuntia, seminaareja 3 tuntia, harjoitustöitä 11 tuntia, ruokapäiväkirjan pito ja laskenta, kirjallinen raportti, verkkotyöskentely, omatoimista opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Loppukuulustelu, hyväksytty kirjallinen raportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barrett, Barman, Boitano, Brooks: Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition;
Aro, Mutanen, Uusitupa: Ravitsemustiede, Duodecim. Uusin painos.

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Lisätietoja

Kurssilla käsitellään ravitsemukseen liittyviä etnisiä kysymyksiä sekä ravinnon epätasaiseen jakautumiseen liittyviä globaaleja ongelmia. Osa oppimateriaalista englanniksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D2
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet