Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1055 Sisäelimistön rakenne ja toiminta: Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jaana Franck, Yleislääketiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Ohjata opiskelijat yhdistämään prekliinisissä opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja käytännön potilastyöhön. Antaa opiskelijoille näkemys perusterveydenhuollon lääkärin
työstä ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä potilastyössä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa verenkierron ja hengityksen teoreettisia tietoja potilasongelmiin, osaa vuorovaikutustaitoja, sekä ymmärtää hoidon jatkuvuuden merkityksen.

Sisältö

Jakso on osa yleislääketieteen opetusta ja jatkoa C1-juonneopetukselle. Se sisältää terveyskeskuskäyntejä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja seminaarityöskentelyä.
Seminaarissa käsitellään omia tapausselostuksia sekä annettuja potilastapauksia. Jokaisella opiskelijalla on kaksi ohjaavaa opettajaa: lääkäri Varsinais-Suomen tai Satakunnan terveyskeskuksesta (juonneopettaja) ja tuutori yleislääketieteen yksiköstä (yhdysopettaja). Nämä opettajat avustavat ja ohjaavat opiskelijoita annettujen tehtävien
suorittamisessa.

Toteutustavat

Juonnekäynnit 18 tuntia, seminaari 2 tuntia. Omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Hyväksyttävä suoritus, joka edellyttää aktiivista osallistumista juonnekäynneille ja seminaarityöskentelyyn sekä vaadittujen tehtävien palauttamista. Kaikki suoritukset
arvioidaan osana yleislääketieteen loppuarvosanaa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Terveyskeskuskäynneillä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajapotilaiden hoitoon

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet