Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1010 Ekologian perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Keskeisiä asioita on ymmärtää että ekologia on moderni tiede, jossa tutkitaan yksilöitä, populaatioita, eliöyhteisöjä ja ekosysteemejä. Keskeisenä tavoitteena on ymmärtää mitkä ympäristötekijät, kuten toiset eliöt ja ympäröivä eloton luonto ylläpitävät ja muokkaavat ekologian eri tasoja yksilöistä ekosysteemeihin ja tuottavat säännönmukaisuuksia sen eri tasoille. Toinen keskeinen tavoite on ekologian tietojen soveltaminen ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Sisältö

Keskeiset ekologian tasot ovat: yksilö, populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemi. Populaation rakenne, -kasvu ja dynamiikka. Lajienväliset suhteet: lajienvälinen kilpailu, peto-saalis, lois-isäntä, kasvi-kasvinsyöjä ja mutualismi. Ravintoverkot ja niiden dynamiikka, perustuotanto ja sen säätely, ravinnekierrot ja energian virta. Biologinen monimuotoisuus ja sen vaihtelu paikallisesti ja maapallolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al. (2011): Campbell  Biology, 9th Edition, luvut 51-56

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet