Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2201 Biologian perusopintojen kirjakuulustelu 6 op

Yleiskuvaus

Kirjatentti perusoppikirjasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen biologian perusteista, ja hän oppii näkemään yhteyksiä ja riippuvuuksia biologian eri osa-alueiden välillä. Opiskelija ymmärtää, ettei perustason oppikirjassa ole "lopullista totuutta", vaan tieto karttuu jatkuvan tutkimuksen kautta.

Sisältö

Kirjatentti Morris et al perusteena. Tentin tarkoituksena ei ole opetella yksityiskohtia aiempia perusteiden kursseja tarkemmin. Opiskelijan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota "core consepts", "self-assessment" ja "how do we know" -osioihin. Apuna kannattaa käyttää myös kirjan nettiportaalia www.biologyhowlifeworks.com.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morris J et al. (2013) Biology - How life works. Macmillan. ISBN-13: 978-1-4641-5601-4

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet