Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3001 Kasvifysiologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1013 Elämän kemia - vaaditaan biologian koulutusohjelman opiskelijoilta, mutta ei biokemian koulutusohjelman opiskelijoilta

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys kasvien rakenteen ja toiminnan peruskysymyksistä ja tieteenalalla käytetystä terminologiasta.

Sisältö

Luennolla selvitetään keskeiset kasvisolun ja -solukon rakenteet ja perehdytään kasvien bioenergetiikkaan liittyvään aineenvaihduntaan, vesi- ja ravinnetalouteen, kasvien kasvua ja kehitystä sääteleviin tekijöihin ja kasvibiotekniikkaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al. (2011) Cambell Biology (9. painos), luennolla ilmoitettavat osat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet