Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL3200 Kandidaattiseminaari 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Tutkimusprosessin eri vaiheiden harjoittelu. Omatoimisen opiskelun kehittäminen, opiskelijan totuttautuminen kirjallisten lähteiden käyttöön ja harjaantuminen tieteelliseen esittämiseen ja kommunikointiin.

Sisältö

Kandidaatintutkielman tekemisen ohjeistus, aikataulutus ja vuorovaikutteinen etenemisen raportointi. Opiskelijoiden pitämät esitykset tutkielman suunnitelmasta ja lähes valmiista tutkielmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja seminaariin. Kirjaston tiedonhakuun liittyvä opetus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Fysiologia ja genetiikka
3. vuoden syksy (aloitus)
3. vuoden kevät

Ekologia
2. vuoden kevät (aloitus)
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet