Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL3201 Kandidaattitutkielma 6 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tutkimusprosessin eri vaiheet, tieteellisen tiedon hakemisen ja kokoavan esittämisen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti ja on perehtynyt tutkielman aihepiiriin.

Sisältö

Fysiologia ja genetiikka:
Tieteellisen tekstin laatiminen oppiaineen professorin tai hänen valtuuttamansa opettajan hyväksymästä aiheesta.

Ekologia:
Perehtyminen jonkin erikoistumisalan aihepiirin kirjallisuuteen sekä kerätyn tiedon kokoava esittäminen laitoksen ohjeistuksen mukaisesti; ohjeet löytyvät biologian laitoksen kotisivuilta. Tutkielmaan on suositeltavaa sisällyttää lyhyt empiirinen osuus, johon kuuluu aineistonkeruun suunnittelu, toteuttaminen ja kerätyn aineiston analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma/opinnäytetyö suomeksi, kypsyysnäyte.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Fysiologia ja genetiikka
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Ekologia
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet