Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2030 Kehitysgenetiikka ja evoluutio 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdytetään opiskelijat eliöiden yksilönkehityksen geneettiseen ja epigeneettiseen säätelyyn niiden luonnonmukaisissa ympäristöissä, ottaen huomioon myös evolutiiviset näkökohdat.

Sisältö

Selvitetään, miten geenit ja ympäristö yhdessä muokkaavat eliöiden yksilönkehitystä ja millaisia selviytymisstrategioita eri eliöt ovat evoluution aikana kehittäneet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti ja kotitehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gilbert ja Epel: Ecological Developmental Biology: Integrating Epigenetics, Medicine and Evolution, Sinauer (ISBN: 978-0-87893-299-3)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet