Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL3011 Biologisen tutkimuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan tutkimustyön eri vaiheisiin tutkimuksen suunnittelusta valmiin tutkimuksen julkaisemiseen ja esittelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen ideoida tutkimuksia, hakea taustatietoa aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, suunnitella tutkimuksen toteutuksen sekä esittää tutkimustuloksia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tutkimuksen suunnittelun, tutkimuskirjallisuuden haku- ja lukutaidon sekä tieteellisen esitystaidon perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, kotitehtävät ja raportit, loppuseminaari.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy ja kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet