Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
BIOL2202 Tutkimus Biologian laitoksella 2 ECTS
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan Biologian laitoksella tehtävää tutkimuksen kirjoa ja hahmottaa vahvat tutkimusalat. Kurssi tukee LuK-tutkielman aiheen löytämistä ja antaa eväitä eri maisteriohjelmavaihtoehtojen valintaan sekä herättää kiinnostusta tutkijan uralle suuntautumiseen.

Sisältö

Kurssi esittelee Biologian laitoksella tehtävää ekologista, evoluutiobiologista, geneettistä ja fysiologista tutki-musta ja tutkimusryhmiä. Tutkijat ja projektit esittelevät ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa biologian eri alojen perus- ja soveltavien tutkimuksiensa kysymyksenasetteluista ja tuloksista seminaareissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen seminaariopetukseen

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Biology
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Biology
Finnish Study Modules