Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0292 Naistentaudit ja synnytykset (sis. päivystysharjoittelun) 13 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Juha Mäkinen, Kliininen laitos

Yleiskuvaus

Opiskelija ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation tautien diagnostiikassa ja hoidossa naistentautien ja synnytysten sekä perinnöllisyyslääketieteen aloilla.
Opiskelija tuntee yleisimpien sukupuoliteitse tarttuvien tautien diagnosoinnin, hoidon ja lainsäädännön.

Osaamistavoitteet

- osaa ottaa obstetrisen anamneesin ja tutkia raskaana olevan potilaan sekä tunnistaa jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat obstetriset tapaukset
- osaa ottaa gynekologisen anamneesin ja tutkia naistentautipotilaan sekä tunnistaa jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat tapaukset
- osaa suorittaa yksinkertaisia avosektorin gynekologisia ja obstetrisia tutkimuksia ja toimenpiteitä
- tietää ottaa huomioon lääkkeiden haitalliset vaikutukset raskauden ja imetyksen aikana sekä osaa käyttää tärkeimpiä asiaan liittyviä tietolähteitä
- osaa selostaa tavallisimpia gynekologisia ja obstetrisia tautitiloja ja näiden tutkimus- ja hoitotapoja
- osaa ohjata erikoissairaanhoitoa tarvitsevat gynekologis-obstetriset potilaat asianmukaiseen hoitoon
- tietää yleisimpien sukupuoliteitse tarttuvien tautien diagnosoinnin, hoidon ja lainsäädännön

Sisältö

Propedeutiikan (pakolliset) demonstraatioluennot ja pienryhmät
Gynekologista anatomiaa, fysiologiaa ja biokemiaa, gynekologinen anamneesi ja status sekä tavallisimmat gynekologiset sairaudet ja toimenpiteet.
Obstetrista anatomiaa, fysiologiaa ja biokemiaa, normaalin synnytyksen kulku, tavallisimmat obstetriset tautitilat ja toimenpiteet sekä patologisen synnytyksen pääpiirteet.
Hands on -pienryhmät: Gynekologisen potilaan tutkiminen, papa-näytteen otto, kierukan laitto sekä synnyttäjän ulko- ja sisätutkimus.
Kliinisen jakson luennot
Gynekologian luennot käsittävät gynekologisen endokrinologian ja infertiliteetin, raskauden ehkäisyn, keskeytyksen ja alkuraskauden häiriöt, akuutin gynekologian, gynekologisen kirurgian ja onkologian, urogynekologian, seksologian, kuukautishäiriöt, vaihdevuodet, tulehdukselliset naistentaudit sekä avohoidon gynekologian.
Obstetriikan luennot käsittävät obstetrisen endokrinologian, ennen- ja yliaikaisuuden, sikiön kasvun/hyvinvoinnin seurannan, sikiön kasvuhäiriöt, raskauden ajan infektiot ja verenvuodot, riskiraskaudet, monisikiöiset raskaudet, perinataalistatistiikan, raskauden aikaisen verenpainetaudin ja synnytyksen seurantaan sekä synnytykseen liittyvät toimenpiteet ja lapsivuodeajan ongelmat.
Lääkehoidon osalta perehdytys lääkkeiden haitallisista vaikutuksista alkioon, sikiöön ja vastasyntyneeseen, lisäksi lääkkeiden pääsy istukan läpi ja jakautuminen äidinmaitoon, sekä asiaan kuuluvien tietolähteiden käytön opastus.
Naistentauteihin on integroitu iho- ja sukupuolitautiopin antamana opetuksena sukupuolitautiopin luennot, joista neljä tuntia toteutetaan yhteisluentona naistentautien kanssa.
Patologian kanssa pidetään yhteisluento gynekologisista syövistä. Lisäksi pidetään naistentauteja ja synnytyksiä käsittelevät luennot anestesiologiasta ja radiologiasta.
Pienryhmäopetus
Viikko 1: naistentautien poliklinikka
Viikko 2: gyn. operatiivinen ja onkologinen viikko
Viikko 3: in casu (gynekologinen tk-vastaanotto), Päiki-toiminta
Viikko 4: riskisynnyttäjät
Viikko 5: cervix-viikko, äitiyspkl ja äitiysneuvola
Viikko 6: synnytysosasto ja lapsivuodeosasto
Viikko 7: integraatioviikko: naistentaudit, ehkäisyneuvola ja perinnöllisyyslääketiede
Viikko 8: Hajautus: Pori, Satakunnan keskussairaala tai Vaasa, Vaasan keskussairaala
Ohjattu kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely
Itseopiskelu

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi alkaa yhden viikon propedeuttisella jaksolla, johon osallistuminen on pakollista (luennot ja pienryhmädemonstraatiot). Yhdenkin luennon poissaolo aiheuttaa korvausta. Propen viikon poissaolot korvataan tuplana, lääkärintodistuksella korvaus 1:1. Yli kahden päivän poissaolo propen viikolta ei ole mahdollista, vaan vaatii uudelle kurssille osallistumisen. Kurssin kliinisen jakson kaikista 3 päivää pidemmistä poissaoloista tulee keskustella professorin kanssa ennen kurssin alkua. Poissaoloista määrätään korvaavaa palvelua (ylipalvelu), joka suoritetaan kurssin jälkeen. Klinikka ei takaa ohjattua opetusta korvaavan palvelun aikana, koska varsinainen ohjattu opetus annetaan kurssiaikana. Yli 2 viikon tarve korvaavalle palvelulle ei ole mahdollista, vaan vaatii uudelle kurssille osallistumisen. Kurssin aikana voi suorittaa amanuenssuurin naistenklinikalla. Muiden erikoisalojen amanuenssuurin suorittaminen ei ole suositeltavaa. Huomioithan, että ryhmien vaihto ei ole kurssin aikana mahdollista (edes päittäin)!

Toteutustavat

Propedeutiikan demonstraatioluennot ja pienryhmät 22h. Kliinisen vaiheen luennot 42h ja pienryhmät 36h. Ohjattu kliininen osasto- ja poliklinikkatyöskentely 112h. Itseopiskelu ja tentit 140h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Työharjoittelu
 • suomeksi

Propedeuttisen viikon päätteeksi on nettitentti. Kurssin puolivälissä pidetään potilasnettitentti ja lopussa kliinisten taitojen tentti (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) se kirjallinen lopputentti. Loppukuulusteluun voi osallistua, kun kliininen palvelu on hyväksytysti suoritettu ja lokikirja palautettu. Lokikirjalla seurataan osaamistavoitteiden saavuttamista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppuarvosanaan lasketaan potilasnettitentin, OSCE-tentin ja kirjallisen lopputentin pisteet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Luennot ym.
 2. Potilastyöskentely
 3. Pienryhmät
 4. Opetusluokka Uteruksen harjoittelunuket
 5. Opetusvideot
 6. Oppikirja: Ylikorkala, O., Tapanainen, J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset, 5. painos, 2011, Duodecim, Helsinki.

Lisätietoja

Kokonaisuuden lisätiedot:
Osa kliinisestä opetuksesta pidetään Härkätien terveyskeskuksessa (perusterveydenhuollon gynekologia), osa Kirkkotien/Mäntymäen äitiysneuvolassa (perusterveydenhuollon obstetriikka) ja osa Turun kaupungin ehkäisyneuvolassa (kierukkaopetus). Lisäksi opetusta hajautetaan (1vko/opiskelija) SatKS:ssa tai Vaasan keskussairaalassa. Hajautuksen tarkoituksena on monipuolistaa ja täydentää opiskelijan saamia potilaskontakteja toisaalta keskussairaalan toisaalta avoterveydenhuollon tasolta.

Osa luentomateriaalista on englanninkielistä.

Naistentaudit ja synnytykset -kurssi tarjoaa opiskelijoille valinnaiskurssin "Kansainvälinen obstetriikka ja gynekologia", jossa kurssille osallistuvat tutustuvat ulkomaiseen naistentautien ja synnytysten sairaalahoitoon ja vertaavat sitä suomalaiseen käytäntöön.

Naistentaudit ja synnytykset -kurssin sekä perinnöllisyyslääketieteen kurssin tai osan niistä voi korvata ulkomailla suoritetulla opiskelijavaihdolla, mikäli vaihtokohteen ko. kurssit vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan riittävästi Turun yliopiston naistentaudit ja synnytykset -kurssia ja/tai perinnöllisyyslääketieteen kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin ottaa etukäteen yhteyttä oppiaineen vastaavaan opettajaan ja selvittää kurssien yhteensopivuus. Naistentaudit ja synnytykset -kurssin osalta yhteys prof. Juha Mäkiseen ja perinnöllisyyslääketieteen osalta yhteys kl. opettaja Laura Tanneriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet