Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0293 Perinnöllisyyslääketiede 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Laura Tanner, Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
1-8 lukukauden opintojen suoritukset.

Osaamistavoitteet

- tietää perinnöllisyyden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännön töissä
- ymmärtää tiettyihin geenitesteihin ja sikiödiagnostiikkaan liittyvät eettiset erityispiirteet

Sisältö

Luennot, pienryhmäopetus, seminaari ja itseopiskelu.
Opetus käsittelee periytymistapoja, yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia ja kromosomipoikkeavuuksia, syövän perinnöllisyyttä, perinnöllisyysneuvonnan perusteita sekä sikiöseulontoja ja sikiödiagnostiikkaa.

Toteutustavat

Luennot 16h, seminaari 3h ja pienryhmäopetus 2h. Itseopiskelu ja tentti 40h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin päätyttyä on kirjallinen kuulustelu. Osallistuminen pienryhmiin ja seminaareihin on pakollista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin päätyttyä on kirjallinen kuulustelu. Osallistuminen pienryhmiin ja seminaareihin on pakollista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  • Perinnöllisyyslääketiede, toim. Aula, Kääriäinen, Palotie, Duodecim, viimeisin painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet