Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3008 Lääketieteellinen etiikka: ongelmanratkaisuseminaari 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis, Kliininen laitos. Kliininen opettaja, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijan ymmärrystä lääkärin työhön liittyvistä eettisistä ongelmista ja niiden kulttuurisesta taustasta sekä niiden ratkaisemiseen tarvittavista keinoista käytännön hoitotilanteissa.

Sisältö

Ongelmatapausten käsittely pienryhmissä (8–10 henkeä). Ryhmätuotosten esittely ja läpikäynti. Seminaarissa painotetaan meneillään oleviin kliinisiin opintojaksoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Toteutustavat

Johdantoluento. Pienryhmätyöskentelyä 4 tuntia / ryhmä ongelmakeskeistä metodia soveltaen. Opiskelija ymmärtää eettisen keskustelun luonteen ja osaa käsitellä vaikeita eettisiä kysymyksiä ja ongelmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Aktiivinen seminaarityöskentely ja esseemuotoinen loppuarviointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla ja Medica-portaalissa jaettava ja ilmoitettava oppimateriaali.

Lisätietoja

5. lukuvuoden kevätlukukausi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet