Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0302 IKA - Iho- ja sukupuolitaudit 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Matti Kähäri

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hoitaa tavallisimpia iho- ja sukupuolitauteja, keuhkosairauksia ja allergioita perusterveydenhuollossa.

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin käytyään osaa tunnistaa ja hoitaa itsenäisesti tavallisimmat iho- ja sukupuolitaudit, keuhkosairaudet sekä allergiset sairaudet. Opiskelijan on tiedettävä, milloin potilas tulee lähettää erikoissairaanhoitoon. Opiskelijaa opetetaan kriittisesti arvioimaan eri hoitomenetelmiä ja ohjataan työskentelemään lääkärinä moniammatillisen hoitotyöryhmän jäsenenä.

Sisältö

Tavallisimmat iho- ja sukupuolitaudit, keuhkosairaudet ja allergiat, niiden diagnostiikka ja hoito

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t
Ryhmäopetus 37 t 0 t

Ihotautioppi ja keuhkosairausoppi hajauttaa opetustaan Poriin, jonne menee kaksi ryhmää kerrallaan yht. 16 opiskelijaa. Porissa opiskelevat saavat koko ihotautiopin ja keuhkosairausopin kliinisen opetuksen Porissa kaksi viikkoa vuoroviikkoina.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ihotautien osuuden kuulustelusuoritus koostuu verkossa suoritettavasta nettitentistä ja kirjallisesta kokeesta. Muissa oppiaineissa on kirjallinen koe. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, johon vastaaminen on edellytyksenä tenttiarvosanan saamiselle.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hannuksela M, Peltonen S, Reunala T, Suhonen R: Ihotaudit. Kustannus Oy Duodecim, 2011.
  • Käypä Hoito –suositukset soveltuvin osin (Duodecim)
  • Reunala T, Paavonen J, Rostila T: Sukupuolitaudit, Kustannus Oy Duodecim 2003, tai uudempi painos.
  • luennoilla ja ryhmätöissä esitetty tietoaines, monisteita ja www-linkkejä.

Lisätietoja

Iho- ja sukupuolitautien, keuhkosairausopin ja allergologian kurssille otetaan kevätlukukaudella enintään 5 vaihto-opiskelijaa, jotka suorittavat kurssin ryhmässä, jossa noin puolet opiskelijoista on suomalaisia. Ryhmäopetus annetaan englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet