Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0305 IKA - Allergologia 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Johannes Savolainen

Toteutustavat

Luento-opetus 20 t, Ryhmäopetus 7 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen koe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Haahtela T, Hannuksela M, Mäkelä M, Terho EO: Allergia, Kustannus Oy Duodecim, 2007
  tai
 • Kaila M, Korppi M, Mäkelä M, Pelkonen A, Valovirta E: Lasten allergiset sairaudet, Suomen lastenlääkäriyhdistys ry, Allergiajaosto, 2009 (Medicassa).
 • Luennoilla ja ryhmätöissä esitetty tietoaines, monisteita ja www-linkkejä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet