Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0342 Kliininen opetus C10, neuvola- ja kouluikäiset perusterveydenhuollossa 0 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Merja Ellilä, Yleislääketiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee:
- lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon toimintatavat
- perusterveydenhuollon mahdollisuudet lastentautien alaan kuuluvien ongelmien tunnistamisessa ja hoidossa
sekä ymmärtää:
-moniammatillisen yhteistyön merkityksen neuvolatoiminnassa

Yleislääkärin työnkuvan hahmottaminen lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon hoitamisen osalta.

Sisältö

Lastenneuvolatoimintaan ja kouluterveydenhuoltoon perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäopetukseen sekä annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c383a69-f643-4d70-bc03-09c6f86cd89b

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C9-C10 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet